ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών σε M/V για μηχανή Nohab Polar, F26A
  • 6 Καπάκια με οδηγούς και έδρες
  • 6 Σετ ελατηρίων
  • 11 Βαλβίδες εξαγωγής
  • 11 Βαλβίδες εισαγωγής