ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Προμήθεια Ναυτικής μηχανής DAEWOO, 480Hp στις 1800 Rpm συνεχής λειτουργίας. Η συγκεκριμένη μηχανή τοποθετήθηκε σε Ρ/Κ ανοικτής θαλάσσης και δίνει κίνηση σε αντλία FiFi με διάμετρο Φ200