ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ KELVIN ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Kelvin για δύο κύριες μηχανές σε Ε/Γ πλοίο στη Σαλαμίνα. Η εταιρία εκτός απο τα ανταλλακτικά προσέφερε και τεχνικές πληροφορίες στους μηχανικούς του πλοίου για τη σωστή τοποθέτηση καυ ρύθμιση των μηχανών.