ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Προμήθεια προωστήριας ναυτικής μηχανής τύπου S16RMPTK, συνεχής λειτουργίας 1850BHP/1650Rpm, του εργοστασίου MITSUBISHI. Η μηχανή φορτώθηκε απο το λιμάνι του Rotterdam Ολλανδίας με προορισμό την Αφρική.