ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ WARTSILA STORK

Προμήθεια Ανταλλακτικών για κινητήρα WARTSILA STORK τύπος 6SW280. Η προμήθεια περιλαμβάνει σετ ελατηριών, κουζινέτα μπιέλας, κουζινέτα βάσης, μπουζόνια, φλάντζες κ.λ.π