ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Γενική επισκευή ναυτικής μηχανής MITSUBISHI τύπου S6R2, ισχύος 652Hp/1350Rpm