ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡ.ΠΗΔΑΛΙΟΥ

Προμήθεια υδραυλικού πηαδαλίου σε επιβατηγό σκάφος. Το σύστημα λειτουργεί χωρίς υποβοήθηση απο γεννήτρια ή κύρια μηχανή.