ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ναυτικές Μηχανές του Αγγλικού εργοστασίου Beta Marine, απο 10 έως 150 Hp

Ναυτικές Μηχανές του Αγγλικού εργοστασίου Kelvin Diesels, απο 400 έως 720 Hp

Ναυτικές μηχανές του Ιαπωνικού/Ολλανδικού εργσοστασίου Mitsubishi, απο 429 έως 4400 Hp

Ναυτικές Μηχανές του εργοστασίου Baudouin ανακατασκευασμένες απο την εταιρία μας