ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ναυτικές Μηχανές του Αγγλικού εργοστασίου Beta Marine, απο 10 έως 150 Hp

Ναυτικές Μηχανές του Αγγλικού εργοστασίου Kelvin Diesels, απο 400 έως 720 Hp

Ναυτικές μηχανές του Ιαπωνικού/Ολλανδικού εργσοστασίου Mitsubishi, απο 429 έως 4400 Hp

Ναυτικές Μηχανές του εργοστασίου Baudouin ανακατασκευασμένες απο την εταιρία μας