Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ΙΣΑΛΟΣ ιδρύθηκε απο την Ζαφειρίου Ελένη και τον Ζαφειρίου Παναγιώτη το 1994, μετά απο πολυετή σταδιοδρομία του στον τομέα των ναυτικών μηχανών. Με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μία οικογενειακή επιχείρηση εισαγωγών μηχανημάτων πλοίων.
Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η προμήθεια ανταλλακτικών ναυτικών μηχανών, μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς η μελέτη και η εγκτατάσταση συστημάτων πρόωσης, πηδαλιουχίας και βοηθητικών μηχανημάτων για την ναυτίλία.